STORITVE HACCP

 

VZPOSTAVITEV SISTEMA HACCP

 • Po 17.členu ZZUZIS UL RS 52/2000 morajo vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili imeti vzpostavljen notranji nadzor na osnovah HACCP sistema.
 • Vzpostavimo notranji nadzor, posredujemo vso potrebno dokumentacijo (obrazce, HACCP načrte...)

                                                                  IZOBRAŽEVANJE

 • Po XII poglavju priloge II iz Uredbe ES 852/2004 morajo osebe, ki prihajajo v stik z živili imeti opravljeno izobraževanje oz. sprotno usposabljanje za delo z živli
 • Izvajamo izobraževanje na področju HACCP sistema
 • Individualno predavanje ali skupinski tečaji

                                                                  PREVENTIVNO SANITARNO-TEHNIČNI IN HIGIENSKI NADZOR

 • Opravljamo notranji nadzor nad živili, osebami, napravami, prostori in okolico – pogodbeno ali pozivno
 • Opravimo pregled, ter vam podamo ugotovitve in priporočila za izboljšanje in odpravo nepravilnosti
 • Ob pregledu sprotno izobražujemo in opozarjamo vse zaposlene ter nadzorujemo vodenje evidenc po HACCP

 

ODVZEM VZORCEV ŽIVIL IN BRISOV

 • Odvzemamo vzorce živil ter brisov za laboratorijsko diagnostiko za preverjanje HACCP sistema, ki je priporočljivo
 • Preiskave izvajajo ustrezne institucije (IVZ)

 

ORGANIZACIJA IZVEDBE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE, DEZINFEKCIJE

 • Organiziramo DDD z izdelavo deratizacijskega načrta in potrdilom

 

STROKOVNI PREGLEDI OBRATOV, IZDAJA MNENJ

 • Strokovno pregledamo obrate, izdamo mnenja
 • Organizacijsko svetovanje

 

24-URNO STROKOVNO SVETOVANJE

 • Nudimo 24-urno svetovanje v primeru zapletov ob obisku zdravstvene inšpekcije ter drugih inšpekcijskih služb
 • Svetovanje ob eventuelnih intoksikacijah zaposlenih oziroma gostov vaše obratovalnice

 

 

Cene naših storitev so konkurenčne, kljub zagotavljanju dela naših strokovno usposobljenih kadrov.