IZOBRAŽEVANJE

 

Po XII poglavju priloge II iz Uredbe ES 852/2004 morajo imeti zaposleni, ki prihajajo v stik z živili opravljeno izobraževanje oz. sprotno usposabljanje za delo z živili.

 

Organiziramo različne vrste izobraževanj:

 

OSNOVNI TEČAJ:

- za zaposlene v živilski stroki,

- za tiste, ki se prvič srečajo z HACCP sistemom

 

OBNOVITVENI TEČAJ:

- kuharji, natakarji

 

 

 

Za vse vrste tečajev velja:

 • Predavanja tri šolske ure - za vodilne kadre štiri šolske ure
 • Izpolnitev vprašalnika, po potrebi zagovor
 • Izdaja potrdila o uspešno opravljenem tečaju
 • Gradivo

 

Naša predavanja so pestra, poučna in zanimiva, nanašajo pa se na teme:

 • Osnove HACCP sistema
 • Zadolžitve zaposlenih pri izvajanju HACCP
 • Živliska mikrobiologija
 • Higiena s pomeni vsakodnevne prakse
 • Zahteve zdravstvene inšpekcije
 • Higienske zahteve na podlagi slovenske in evropske zakonodaje
 • Smernice dobre higienske prakse in njihove uporabe v praksi